ANÀLISI DE MERCATS PER XARXES ESTADÍSTIQUES

QUADRE DE COMANDAMENT


EXPERTS EN INNOVACIÓ DIGITAL

Quantitativa i especialment en l'anàlisi profunda de les RS Facebook i Twitter (Instagram i Youtube a opció)

ÉS POSSIBLE OBTENIR PREDICCIONS

I detectar els temes d'importància, mitjançant programes de visualització de xarxes formades per molts nodes d'interaccions

GENERANT VISUALITZACIONS INFORMATIVES

I extraient dades massives d'una manera intuïtiva amb diferents tipus d'informació.

L'ANÀLISI DE MERCATS

L'anàlisi de mercats part de visualitzacions de les xarxes estàtiques, en concret de Twitter

INFORME DE RESULTATS

Informe sobre perfils -informe sobre una campanya / hashtag


Contacteu per fer una anàlisi del seu mercat