CONSULTORIA EN INNOVACIÓ AMB DADES

Dinamics Web, mitjançant trobades presencials, amb responsables de la seva empresa, realitzarà una anàlisi àmplia i general de les seves necessitats

1
Anàlisi ampli i general de les seves necessitats, la seva proposta de valor i les preguntes i reptes que es puguin tenir i que es puguin resoldre mitjançant les dades.
2
Aquest procés es complementarà amb una anàlisi tècnica i amb l'exploració de les dades recollides.
3
El resultat serà un informe responent a les preguntes plantejades i explorant possibilitats d'innovació mitjançant projectes concrets a aplicar.
Som consultors experts en innovació amb dades, contacteu-nos.