Predicció de la propensió de compra

Coneix els teus clients

A mesura que es modifiqui la cartera de clients, l'Algoritme intel·ligent aniria aprenent només per donar sempre la millor precisió possible.

Aquest algoritme utilitzarà dades internes com el CRM i l'historial de vendes, però també dades de fonts externes. Un cop dissenyat l'algoritme, procedirem a realitzar una reunió amb els tècnics per assegurar que la implementació de l'algoritme és la correcta. un cop implementat al CRM el nou indicador apareixerà on es cregui més convenient.

Ofereix als teus clients allò que busquen